S

Forbindelsen mellem Mossø og Skanderborg sø
 
Skanderborg Sø afvandes af Tåning Å, der leder vandet videre ud i den store Mossø.
 
Skanderborg Sø er således den øvre del af Danmarks længste vandsystem, Gudenåen og centralt placeret i det midtjyske Søhøjland. Søen er på 732 hektar og næststørste sø i Gudenå systemet. En gennemsnitsdybde på 8 meter og en maksimum dybde på 19 meter gør den til en af de dybere søer i Danmark. En km nordøst for Vestermølles slæbested ved søens bred ligger der en lille ø. Den er skabt af bagermester Thomas Brædstrup og er kunstik. Bagermesteren stod i det 19. århundrede for opførelse af mange huse på Skanderborgs hovedstrøg, Adelgade, og skulle af med udgravningsjord. I år med isvintre satte han sine folk til med hestevogn og trillebør at køre jord, sten og skidt ud på isen. Alt forsvandt af sig selv, når det blev forår. Men sidst i det 19. århundrede var der pludselig ved sommerlavvande en lille holm med siv omkring ude i søen. Og da vandstanden blev sænket med en halv meter i 1912 og yderligere en hel meter i 1932, var her en helårs-ø. Da årsagen til den ny ø var Thomas Brædstrup, lå navnet dengang – 15 år efter salget af de vestindiske øer – lige for: Sct. Thomas.
 
Søen er fyldt med bugter, vige, odder og småøer. Det giver grobund for et rigt og varieret fugleliv, der bestemt er med til at gøre en fisketur på Skanderborg Sø til en god oplevelse – uanset fangstresultatet. Bl.a. har Skanderborg også en berømt ø, der er grundlaget for Skanderborg slot. Et af landets mægtigste slotte med imponerende historie, men i dag stå kun slotskirken tilbage, og efter vandstanden er sænket er det kun en halvø.

I søens nordlige ende ligger byen Skanderborg. Byen har 30.000 indbyggere og har alt hvad du har brug for af indkøbsmuligheder, og man kan faktisk sejle direkte hen til flere af butikkerne i Skanderborg midtby.

I 1931 blev det af Landvæsenskommissionen besluttet at sænke vandstanden i Skanderborg sø med ca. en meter, hvilket reguleres ved Fuldbro Mølle, etableret 1932, der ligger ved Tåning å mellem Skanderborg sø og Mossø.

Fuldbro mølle er vigtig for regulering af vandstanden mellem Skanderborg sø og Mossø, hvor der er en forskel på . Allerede i jernalderen omkring 600 tallet er der fundet rester som vidnesbyrd på at her var et vadested i den rislende å. Fuldbro Mølle blev grundlagt af Valdemar Atterdag i 1300 tallet, og hørte i middelalderen til Øm Kloster, der drev mølledrift. Selve møllen blev dog nedlagt i 1930'erne, da vandstanden i Skanderborg Sø blev sænket med én meter som led i et afvandingsprojekt. Der blev da bygget et stemmeværk og ålekister, men opstemningen er en spærring for fisk og andre dyr, og tillige et problem for bådsejladsen, hvor man skal bære sine både over den stærkt trafikerede Vroldvej.

Tilbage i 2014 strandede et projekt om at skabe fri passage for Tåning Å fra Mossø til Skanderborg Sø, men Skanderborg Kommune kunne ikke nå til enighed med flere lodsejere og ikke mindst den daværende ejer af Fuldbro Mølle, og både opstemning ålekiste blev kraftigt mislighold, ødelagde betingelserne for dyreliv og ødelagde området. Nu genoptages projektet dels fordi der er kommet nye ejere, dels fordi tidsfriste, hvor der er tale om en 'skal-opgave' for Skanderborg Kommune, der både skal leve op til krav fra Miljøstyrelsen og EU. I forhold til EU er 1. kvartal 2023 absolut sidste frist for at gøre arbejdet færdigt.

Der er en række hurdler, der skal overvindes for at overvindes: Den nye passage skal:

- Skabe passage for fisk og smådyr
- Sikre passage for mindre både gennem det nye vandløb og under Vroldvej
- Sikre der ikke er for høj strømhastighed
- Ikke for lav vandstand
- Systemet må ikke påvirke natur opstrøms
- Vandstand i Skanderborg Sø må ikke ændres
Som de væsentligste.

En kajaktur fra Mossø op gennem jungleagtige Tåning Å til Fuldbro Mølle bør enhver unde sig selv. Og inden for overskuelig fremtid bliver turen videre til Hylke Sø og Skanderborg Sø mulig uden at skulle over landevejen, ligesom fiskelivet får helt andre muligheder i Skanderborg sø og Mossø.
Familierne Sejer Jakobsen | Vædebrovej 41, 8660 - Danmark | Tlf.: +45 27 85 13 69 | mossoe.hytten@gmail.com