S

Gudenåens indløb i Mossø - og Klosterkær deltaer 
 
Da munkene (Benediktiner) ankom til Klostermølle i 1100tallet så de muligheder i Gudenåens fald ved udløbet til Mossø, og de byggede en 1200 meter lang kanal neden for Sukkertoppen for at lede vandet fra Gudenåen til en vandmølle ved bredden af Mossø. Derved blev den gamle å tørlagt (Døde Å), og fiskene kunne ikke bevæge sig.
 
Men har i nyere tid forsøgt at sikre, at der altid var vand i Døde å samt etablering af fisketrapper ved Klostermølle, men dette har haft minimal betydning og kun for store ørreder. Nu er det gamle å og vandområde ved Døde Å genoprettet samtidig med at der er vandkraft (Museum og skole) på Klostermølle, og Klostermøller er stadig et fantastist udflugts sted.
 
 
Døde Å er uddyber og udvider Gudenåens oprindelige forløb genetableret, ligesom de oprindelige deltaarme er oprenset således åen lettere kan flyde ud og håndtere oversvømmelser. Græssende kreaturer bruges til naturpleje, som igen giver gode forhold for visse plante- og dyrearter, der skaber mulighed for en helt ny spændende naturtype i dette nye delta.
Familierne Sejer Jakobsen | Vædebrovej 41, 8660 - Danmark | Tlf.: +45 27 85 13 69 | mossoe.hytten@gmail.com