S

Vores bedsteforældres tid / Our grandparents' time / Die Zeit unserer Großeltern

Vores bedsteforældre, der flyttede til området fra København, opdagede denne grund i starten af 1950erne på samme måde som munkene fra cistercienserordenen i 1172 opdagede pladsen ved Øm Kloster som genial for skabelse af kaneler, lys, agerbrug osv,.Grunden ligger perfekt for adgang til Mossø, udsigt, solnedgangen og afslapning - og vores bedsteforældre navngav huset "Hytten".
 
 
Vores bedsteforældres nye sommerhus – det første på en øde mark uden elektricitet Rejsegilde i 1955 (Grund udstykket fra Mossøgaard, der i dag er Naturstyrelsens grund på Vædebrovej 53).
 
Our grandparents new cottage – the first on a deserted land without electricity. Topping-out ceremony in 1955
 
Unsere Großeltern neue Hütte - der erste auf einem verlassenen land ohne strom. Richtfest in 1955.
 
 
Huset blev udvidet ca. hvert andet år, og facaderne blev erstattet med eternit. Fra 1963 til deres død boede vores bedsteforældre permanent i huset.
 
The Chalet was expanded approxevery second years, and the facets were replaced to asbestos cement. From 1963 to their death, our grandparents lived permanently in the house.
 
Das Haus wurde etwa alle zwei Jahre erweitert, und die Fassaden wurden durch Eternit ersetzt. Von 1963 bis zu ihrem Tod lebten unsere Großeltern Dauerhaft im Haus.
 
Taget havde sin oprindelige hældning, og hældningen blev mindre og mindre for hver udvidelse.
 
The roof had its original slope, and the slope became smaller and smaller for each extension.
 
Das Dach hatte seine ursprüngliche Neigung und die Neigung wurde für jede Erweiterung kleiner und kleiner.
 
Men huset havde også dengang mange terrasser både med udsigt til søen samt foran med udsigt til vejen og den dengang så smukke eng.
 
But the house had many terraces also at that time both overlooking the lake and in front with a view of the road and the then beautiful meadow.
 
Das Haus hatte damals aber auch viele Terrassen sowohl mit Blick auf den See als auch vor mit Blick auf die Straße und die damals schöne Wiese.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mossøe er en kæmpe sø, og vinteren kan både være hyggelig med skøjteløb og motorløb på søen - men kan også efterlade være hård når isen begynder og smelter og strømmen presser alt op på stranden i det tidlige forår
 
Mossøe is a huge lake, and winter can be both fun with ice skating and motor running on the lake - but can also leave hard when the ice begins to melt and the current pushes everything up the beach in early spring
 
Mossøe ist ein riesiger See, und der Winter kann sowohl mit Eislaufen als auch mit Motorlauf auf dem See Spaß machen - er kann aber auch hart werden, wenn das Eis zu schmelzen beginnt und die Strömung im Frühjahr alles den Strand hinaufdrückt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunden ved Mossø har altid været grundlag for at samle familien og venner fra hele landet, fra Sverige, fra Tyskland osv. Og været genstand for utal af grill aftener, boldspil aktiviteter samt liv i og på søen.
 
The grounds at Mossø have always been the basis for gathering family and friends from all over the country, from Sweden, from Germany etc. And have been the subject of countless barbecue evenings, ball games activities as well as life in and on the lake.
 
Auf dem Gelände von Mossø haben sich seit jeher Familienangehörige und Freunde aus dem ganzen Land, aus Schweden, aus Deutschland usw. versammelt. Hier fanden unzählige Grillabende, Ballspiele und das Leben in und auf dem See statt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores bedsteforældre oplevede både at have sølvbryllup og guldbryllup mest de levede i deres hus ved Mossø / Our grandparents experienced both a silver wedding and a gold wedding the most they lived in their house at Mossø / Unsere Großeltern erlebten sowohl eine Silberhochzeit als auch eine Goldhochzeit am meisten in ihrem Haus in Mossø.
 
 
Familierne Sejer Jakobsen | Vædebrovej 41, 8660 - Danmark | Tlf.: +45 27 85 13 69 | mossoe.hytten@gmail.com