S
 
 

From the front

.
.
.........A New World to be discovered on the back
 
 

On the huge ground

When the weather allows...
 
 

Jyllands largest lake

Part of the Gudenå river system
 
 

Room for fun

........... On the huge land lawn directly at the lake
 
 

Impressive lake, but ...

 
 

Unrivaled views

from the living rooms
 
 

In covenant with nature

Lake in front, meadow in the other side of the road,
forest view and easy access,
view to "mountains" etc.
 
 

Put your kayaks, canoe, row-boat etc. in the lake

..

- and enjoy

P.s.: Attention to the regulations on the lake
 
 

Always beutiful due to the lake

Here at summer time
 
 

Also beautiful in the winter

but more raw and violent

"Hytten"

Link til Dancenter
"Hytten" er et
klassisk rustik
træ ferie- o
sommerhus 
direkte ved 
Jyllands og
Gudenåens 
største sø Mossø mellem Skanderborg og Ry.
 
 
"Hytten" er et familie-sommerhus (3. generation), og specielt velegnet at leje for personer, der elsker naturen, råhygge og gerne vil være aktive.
 
Huset udlejes gennem Dancenter
 
Klip på Dancenter logo ovenfor for direkte adgang til bookning af "Hytten" .

"Hytten" ligger i Søhøjlandet midt i Danmark. Perfekt for natur, historie og udflugter:

 
Når man er i "Hytten" er men nærmest midt i Danmark, tæt på Aarhus men samtidig midt i vel nok et af Danmarks absolut skønneste områder. Ved Søhøjlandet ned mod Jyllands største sø - der endda udvikler sig med fantastiske områder som ved Klosterkær, Tåning å og forbindelse til Skanderborg sø (snart naturlig igen via Fuldbro Mølle). Og - forhåbentlig snart, re-etablering af Illerup å og skabelse af Illerup ådal som et historisk minde, der dog vil kræve man selv kigge lidt efter beskrivelse eller tager til Moesgaard Museum for af få indblik (minimalistisk og klassik beskrevet på steder med tavler i bedste 80er stil). Samtidig er Danmarks største skov (Silkeborgskovene) klods op af området.
Så rigeligt at opleve "bare ved at være der". Tager man cyklen (eller kort biltur) er der uendeligt meget, og er dette ikke nok er der et utal af endda særdeles interessante seværdigheder indenfor 1 - 1½ times kørsel, se mere HER.
 
 

"Hytten" - Dansk

Huset "hytten" ligger i et naturområde, som Skov- og Naturstyrelsen har gjort meget for at bevare og forskønne. På den ene side af huset ligger Mossø, på den anden side en mose og eng, og der er rig mulighed for at opleve et fredsfyldt Danmark få kilometer fra Århus, Skanderborg og Silkeborg.
 
Huset blev opført i 1954 af vores bedsteforældre, der senere havde det som deres faste hjem i over 20 år. Efter vores bedsteforældres død overtog vores forældre huset i 1994, og efter en gennemgribende renovering begyndte de at udleje huset. I dag er vi et søskendepar som 3. generation, der har overtaget huset. Vi bruger selv huset, men lejer også sommerhuset ud så andre kan få glæde af det. Vores bedsteforældre kaldte huset for "Hytten", et navn vi har bibeholdt. Selvom det ikke er samme hus - for flere gennemgribende renoveringer har været gennemført, er huset for os minder, historie, oplevelser osv. forbundet med stedet, omgivelserne, søen og huset, og vi håber lejere mærker, at det ikke kun er et hus, der lejes, men en historie - en oplevelse.
 
 
 
Kigger man fra "Hytten" mod vest langs Mossø er der på venstre side (syd siden) Danmarks største højdedrag og officielle bjergkæde Ejer Bjerge, der er et 5-6 km2 stort område mellem Skanderborg og Horsens ved landsbyerne Ejer og Ris, som ligger mere end 140 meter over havets overflade. Områder tæller en række af Danmarks naturskabte højeste punkter med Møllehøj på 170,86 meter som Danmarks højeste punkt, tæt ved Danmarks næst højeste punkt  Yding Skovhøj på 170,77. Og få meter derfra Danmarks tredie højeste punkt  Ejer Bavnehøj på 170,35 meter ligesom højene Møgelhøj, Lindbjerg og Vistoftehøj også ligger i området Ejer Bjerge.
At kalde Ejer Bjerge for Danmarks største bjergkæde er en tilsnigelse, for Færøerne har adskille bjerge højere med højeste punkt ved Slættaratindur på 882 meter, og Grønlands højeste punkt er Gunnbjørns Fjeld på 3.693 m over havet.Mossø mod syd og Ejer Bjerge
 
Ses fra "Hytten" ud over Mossø til højre (nord siden) er landskabet mere fladt, selvom den Idyliske landsby Boes ligger relativt højt, men ellers er områder fladere med rigt fugleliv - specielt på tangen Odden. Her ligger også ruinerne fra det historiske kloster Øm Kloster, der før reformationen var et af Danmarks mægtigste klostre, der endda havde bygget kanaler som forbandt Mossø med Gudensø selvom Gudenåen også forbinder dem, men via kanalen havde munkene "rendende vand".
 
Længere mod SV "ses" Himmelbjerget med sine 147 meter - indtil 1847 troede man, at dette var Danmarks højeste punkt.  Man kan fra "Hytten" sejle eller padle til Himmelbjeret via Mossø, Gudenåen og via Ry til Himmelbjerget, der fra søsiden fremstår utrolig smuk.Luftfoto af Mossø mod vest
Mod vest nærmest direkte overfor "Hytten" til Mossø ligger Klostermølle, der som museum fortæller om den tidlige industri i området baseret på vandkraft og skovbrug. Områder grænser også op til og er en del af Silkeborgskovene - Danmarks største skovområde.
 
Huset "Hytten" er forsynet med centralvarme, er godt isoleret og er således attraktiv og lun hele året. Hvis det kniber med varme er der elektrisk pejs.
 
Huset er et ikke-ryger hus.
 
Placering

English

"Hytten" is a classic Danish rustic wood holiday and cottage house directly by Jutland's largest lake Mossø and Denmark's largest lake river Gudenåen, placed between Skanderborg and Ry.

The house is situated in a scenic area, as the Danish Forest and Nature Agency has done a big effort to preserve and beautify it. On one side of the house is Mossø, on the other side, marsh and meadow, and there is ample opportunity to experience a peaceful Denmark a few kilometers from Århus, Skanderborg, and Silkeborg.

The house was built in 1954 by our grandparents, who had it as their permanent home for more than 20 years. At our grandparents' death our parents took over the house, and after thorough renovations, they began to rent the house. Today we are a pair of siblings the third generation, who has taken over the house we call “Hytten” as our grandparents called it. For us, the memories, history, experiences, etc. associated with the place, the surroundings, the lake, and the house is much more than just a place to have a vacation, and we do hope tenants feel the same way, that it is not just a rented house, but a story - an experience.
 
It is our family house which we rent out to those who find it to be a beautiful experience of nature as important. If you are looking for luxury this is not the place: Here, nature is essential, and the weather can change in minutes, but we do our best to ensure it is a well-equipped house with everything needed to have a nice stay.
 
If you look from "Hytten" west along Mossø directly from the ground, you see on the left side (south side) the Danish official mountain range Ejer Mountains, a 5-6 km2 area between Skanderborg and Horsens villages Ejer and Ris, which is more than 140 meters above sea level. The area includes a number of Denmark's natural highest points including Møllehøj at 170.86 meters Denmark's highest point, near Denmark's second-highest peak Yding Skovhøj at 170.77, and a few meters away Denmark's third-highest point Ejer Baunehøj at 170.35 meters, as well as Møgelhøj, Lindbjerg and Vistoftehøj also range Ejer Mountains.

Calling Ejer Mountains of Denmark's largest mountain range is disingenuous, as the Faroe Islands have separate mountains higher with the highest point at Slættaratindur at 882 meters, and Greenland's highest point is Gunnbjørn Fjeld at 3,693 m above sea level.

Seen from "Hytten" out across the lake to the right (north side), the landscape is flatter, although the idyllic village Boes is relatively high, but otherwise, flatter areas with abundant birdlife - especially on the seaweed Odden. Here is also the ruins of the historic monastery Monastic, which before the Reformation was one of Denmark's most powerful monasteries, that even had built canals that connected Mossø and Gudensø.

Farther SV you “see” Himmelbjerget with its 147 meters - until 1847 it was believed that this was the highest point in Denmark. You can from "Hytten" sail or paddle to Himmelbjerget via Mossø, Gudenåen, and via Ry to Himmelbjerget from the seaward side appears incredibly beautiful.

To the west of Mossø is Klostermølle, which is a museum that tells about the early industrial area based on hydropower and forestry. Close to Klostermølle is the connection to Gudenåen for sailing the beautiful way North. The area also borders Silkeborg wood - Denmark's largest forest.


The house "cabin" has central heating and thus is attractive and warm throughout the year.

It is a non-smoking house
Familierne Sejer Jakobsen | Vædebrovej 41, 8660 - Danmark | Tlf.: +45 27 85 13 69 | mossoe.hytten@gmail.com